Rūpējoties par atbilstošu topošo autovadītāju sagatavošanu un apmācības procesa nodrošināšanu, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) īstenojusi vairākus pasākumus, lai novērstu un nepieļautu vairāku autoskolu nekvalitatīvu darbu.

Būtiskākie konstatētie pārkāpumi autoskolu darbībā saistīti ar apmācības procesa organizēšanu, kas ir pretrunā MK noteikumos noteiktajai kārtībai, tajā skaitā – saistībā ar līgumtiesiskajām attiecībām starp skolām un kursantiem, ar apmācības nodarbību norisi pretēji iepriekš pašu autoskolu noteiktajiem apmācības procesa norises plāniem.

Tā rezultātā CSDD komisija laika posmā no aprīļa līdz jūnijam pieņēmusi vairākus lēmumus par mācību karšu atņemšanu un / vai brīdinājuma izteikšanu autoskolām. Savukārt, lai nodrošinātu apmācības procesu atbilstoši topošo autovadītāju interesēm un lai CSDD varētu kontrolēt apmācības procesu atbilstoši MK noteikumiem, tagad autoskolām līdz mācību uzsākšanai ir pienākums apmācības grupu reģistrācijas iesniegumus nosūtīt CSDD elektroniski.

CSDD komisija pieņēmusi lēmumu par mācību kartes atņemšanu autoskolai IK Vilnis Bogdanovs. Turklāt šīs autoskolas darbībā jau iepriekš konstatēti pārkāpumi, kā rezultātā jau šī gada pavasarī tika pieņemts lēmums par mācību kartes darbības apturēšanu uz trim mēnešiem, ar piebildi – ja pēc tās atjaunošanas tiks konstatēti atkārtoti pārkāpumi, tiks lemts par mācību kartes anulēšanu. Minētajā autoskolā šī gada maijā atkārtoti tika konstatēti pārkāpumi apmācības procesā,  kā arī attiecības starp autoskolu un kursantiem nebija juridiski korekti noformētas – nebija noslēgti līgumi.

Komisija pieņēmusi lēmumus arī par brīdinājuma izteikšanu autoskolām SIA Ceļš – 2, SIA Einšteins, K.Ustupa autoskola, SIA Amanda, SIA Autoskola Viktorija,  SIA Vikingi ar piebildi – ja šo autoskolu darbībā būs konstatēti atkārtoti pārkāpumi, tiks izskatīts jautājums par mācību karšu darbības apturēšanu vai anulēšanu.

Komisija pieņēmusi lēmumu aizliegt IK Daigas auto veikt braukšanas apmācību līdz brīdim, kad īpašnieces vai autoskolas īpašumā tiks piereģistrēts MK noteikumiem atbilstošs mācību transportlīdzeklis. Tāpat tika izteikts brīdinājums autoskolai IK Daigas Auto ar norādi, ka atkārtotu pārkāpumu gadījumā tiks izskatīts jautājums par mācību karšu darbības apturēšanu vai anulēšanu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra