Dienesta vieglo automobiļu skaits un kopējie uzturēšanas izdevumi ar katru gadu ir konsekventi samazinājušies, liecina Finanšu ministrijas (FM) informatīvais ziņojums par dienesta vieglo automobiļu izdevumiem valsts pārvaldes iestādēs.

Uzturēšanas izdevumu samazināšanos ietekmēja no 2008. gada līdz 2011. gadam veiktie budžeta konsolidācijas pasākumi, tai skaitā administratīvo izdevumu samazinājums ministrijās.

Informatīvais ziņojums tika sagatavots, apkopojot ministriju iesniegto informāciju par ministriju rīcībā esošajiem dienesta vieglajiem automobiļiem. Savstarpēji tika salīdzināti nomāto automobiļu izdevumi ar izdevumiem, ja attiecīgie automobiļi būtu iestādes īpašums.

Sākot no 2003. gadā valsts pārvaldes iestādēm tika liegts iegādāties dienesta vieglos automobiļus īpašumā, tā vietā atļaujot tos nomāt. Rezultātā iestādēs nolietotos īpašuma esošos dienesta vieglos automobiļus pakāpeniski aizstāja ar nomātajiem automobiļiem.

Salīdzinot valsts pārvaldes iestāžu īpašumā esošo un nomāto automobiļu skaita izmaiņas no 2008. gada līdz 2011. gadam, nomā esošo automobiļu skaits ir samazinājies straujāk par īpašumā esošajiem automobiļiem. Tas noticis, jo  ministrijas secinājušas, ka viena no galvenajām dienesta vieglo automobiļu uzturēšanas izdevumu samazināšanas iespējām ir nomāto dienesta vieglo automobiļu skaita samazināšana.

FM veiktie aprēķini parāda, ka izdevumu atšķirības gan faktiskajās, gan salīdzināmajās cenās ministriju ietvaros starp nomas automobili un īpašumā esošu automobili ir dažādas, kas veidojas no pieņemtās nosacītās automobiļa iegādes cenas, kā arī atkarībā no tā, cik lielus finanšu līdzekļus ir novirzījušas iestādes dienesta vieglo automobiļu nomai un uzturēšanai, tai skaitā nomas izdevumos ietvertā pakalpojuma klāsta. Tāpēc FM konstatē, ka ministrijām būtu jāļauj katrā konkrētā gadījumā izvēlēties, kas tām ir izdevīgāk – nomāt vai automobili iegādāties īpašumā.

Valsts pārvaldē ir iespējami atšķirīgi risinājumi par to, kā finansiāli izdevīgāk ministrijām nodrošināt dienesta vieglos automobiļus to funkciju izpildei. Autoparka pārvaldīšanas modelis ir atkarīgs gan no iestādes veicamajām funkcijām un to specifikas, gan no iestādes lieluma un dienesta vieglo automobiļu uzturēšanai novirzītajiem finanšu līdzekļiem. Tāpat būtiska loma finansiālā izdevīguma noteikšanai ir iepirkuma procedūras rezultātā pretendentu piedāvātajām iepirkuma cenām, secinājusi FM.

Tā kā katrai ministrijai ir atšķirīgas veicamās funkcijas un to specifika, FM ieteikusi ministrijām organizēt dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas iepirkumus patstāvīgi, ievērojot Publiskā iepirkumu likuma prasības un ņemot vērā likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu paredzēto, kas nosaka, ka valsts iestādēm ir jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra