Iepriekšējās nedēļas noslēgumā Rīgā, Dzirciema ielā uzstādītas ceļazīmes Apstāties aizliegts, kas arī apkārt esošo daudzstāvu māju iedzīvotājiem liedz novietot savas automašīnas uz šīs ielas. Tas izraisījis ne vien iedzīvotāju neapmierinātību, jo viņiem nav, kur turēt savus spēkratus, bet radījis arī iespēju iekasēt soda naudas, jo cilvēki šajās vietās automašīnas turējuši gadiem ilgi un jaunuzstādītās ceļazīmes uzreiz nepamana.

Kā portālam db.lv stāstīja Rīgas Domes Satiksmes departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola, ierosinājums par satiksmes organizācijas izmaiņām Dzirciema ielā tika izskatīts Departamenta konsultatīvās padomes Par satiksmes koordināciju Rīgā 2012. gada 13. jūlija sēdē, kurā piedalījās pārstāvji no Valsts Policijas, VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS Latvijas Valsts ceļi, SIA Rīgas Satiksme u.c. iestādēm. Padomes dalībnieki atbalstīja ceļa zīmju Nr. 326 Apstāties aizliegts ar papildzīmēm Nr.822 Darbības laiks (7:00-22:00) uzstādīšanu Dzirciema ielas posmā no Buļļu ielas līdz Vaidelotes ielai, no Mazās Stacijas ielas līdz Purvu ielai un no Vaidelotes ielas līdz Slokas ielai.

Galvenais pamatojums ceļa zīmes nepieciešamībai bijis SIA Rīgas Satiksme norādījums uz to, ka ielas malā stāvošais transports traucē sabiedriskā transporta iebraukšanai pieturvietā un kustībai, kā arī citiem transportlīdzekļiem traucē laikus ieņemt labo malējo stāvokli, lai nogrieztos pa labi uz Slokas ielu.

«Jāmin, ka Rīgas domes Satiksmes departaments vienprātīgi nepieņem lēmumu par zīmju uzstādīšanu un atcelšanu,» norādīja U. Ahuna-Ozola.

Taču šāds lēmums apkārtējo māju, no kurām daudzas ir deviņstāvu, iedzīvotājiem krietni apgrūtinājis dzīvi. Pirmkārt, ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu un pieticīgās automašīnu novietošanai domātās platības māju pagalmos, daudziem iedzīvotājiem tagad vairs nav, kur novietot savus spēkratus. Otrkārt, ceļi māju iekšpagalmos ir tik sliktā stāvoklī, ka dažas - zemākas - automašīnas tajos nemaz nespēj iebraukt. Treškārt, tā kā iedzīvotāji gar Dzirciema ielas malām automašīnas pieraduši turēt gadiem ilgi, daudzi uzreiz nav pamanījuši uzstādītās ceļazīmes, bet ceļu policijas pārstāvji bez kavēšanās devušies piemērot prāvus naudas sodus 30 latu apmērā.

Situāciju apgrūtina tas, ka netālu no deviņstāvu daudzdzīvokļu mājām atrodas arī bērnudārzs un skola, kā rezultātā tur radusies automašīnu burzma - vecāki ved savus bērnus uz mācību iestādēm, bet apkārtējo māju iedzīvotāji izmisīgi cenšas novietot savas automašīnas visās iespējamās vietās.

Lai gan Rīgas dome savu lēmumu pamato ar sabiedriskā transporta vajadzībām, kāds iedzīvotājs db.lv pauda savu neizpratni, jo Dzirciema iela ir plata un līdz šim nav novērots, ka ielas malās stāvošie spēkrati kādā veidā traucētu trolejbusiem un autobusiem, tai skaitā pie pieturvietām. Turklāt arī šobrīd redzams, ka sabiedriskais transports braukšanai izvēlas iekšējo joslu, nevis ārējo, kurā vairs nedrīkst novietot automašīnas.

Iedzīvotājus nepatīkami pārsteigusi arī policijas darbība, uzreiz piemērojot apjomīgus sodus cilvēkiem, kuru rīcība, novietojot automašīnas konkrētajās vietās, nebūt nav bijusi ļaunprātīga. Viņi vienkārši nav pamanījuši jaunuzstādītās ceļazīmes. Iedzīvotāji vaicā, vai tiešām šādās situācijās vispirms nevar piemērot brīdinājumu vai arī pirms šādu ceļazīmju uzstādīšanas kādā veidā informēt apkārtējo māju iedzīvotājus. Iedzīvotāji arī ievērojuši, ka pēc jauno ceļazīmju uzstādīšanas ceļu policijas aktivitāte šajā rajonā krietni pieaugusi.

U. Ahuna-Ozola, jautāta, kur dome pēc šādām izmaiņām iesaka iedzīvotājiem novietot savas automašīnas, db.lv sacīja: «Rīgas pilsētā katram transportlīdzekļa īpašniekam nav iespējams garantēt bezmaksas transportlīdzekļu novietni pie dzīvesvietas vai darbavietas, ņemot vērā to, ka Rīgā vien ir reģistrēti 255 493 transportlīdzekļi (CSDD dati, 2011.gads). Tāpēc aicinām transportlīdzekļu novietošanai izmantot māju pagalmus (ja tādi ir), blakusesošās ielas, speciālas transportlīdzekļu stāvvietas.»

No šīs atbildes izriet, ka iedzīvotājiem jārīkojas pēc principa - kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, bet pārējiem jāvairo maksas autostāvvietu īpašnieku peļņa.

Savukārt, vaicāta par sodu piemērošanu autoīpašniekiem, U. Ahuna-Ozola atbildēja: «Rīgas domes Satiksmes departaments nevar komentēt Rīgas Pašvaldības policijas darbu. Rīgas domes Satiksmes departaments aicina šos sodus pārsūdzēt.»

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra