Augstākā tiesa pagājušā gada decembrī veikusi budžetā neparedzētus nodokļu avansa maksājumus 153,8 tūkst. Ls apmērā, sniedzot atzinumu par tiesas pērnā gada pārskatu, norāda Valsts kontrole (VK).

Tā skaidro, ka Augstākā tiesa līdz ar to nav tiesiski un ekonomiski rīkojusies ar finanšu līdzekļiem. Lai nodrošinātu budžeta plānošanu un izpildi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Augstākajai tiesai līdz šā gada 15.maijam jānodrošina VK sniegto ieteikumu ieviešanu un jāpilnveido iekšējās kontroles procedūras.

VK arī pārbaudījusi Valsts prezidenta kancelejas sagatavoto pārskatu datu atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem, kā arī vērtējusi kancelejas veiktās darbības iepriekšējā finanšu revīzijā sniegto VK ieteikumu ieviešanai. Tas ļāvis secināt, ka vēl pastāv nepilnības gan normatīvajos aktos, gan iestādes darbībās.

Konstatēto nepilnību novēršanai Valsts prezidenta kanceleja apņēmusies līdz šā gada beigām pilnveidot iepirkumu organizēšanas procesu iestādē un veikt darbības, lai normatīvajos aktos noteiktu Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas un to apjomu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra