Lai labāk aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības un apkarotu pirātismu un viltojumus, Eiropas Komisija (EK) ir pieņēmusi divus normatīvos aktus, kas regulēs nezināmo autoru darbu lietošanu digitālajā vidē Eiropas Savienības (ES) tirgū.

Apstiprinātie priekšlikumi attiecas uz darbiem, kas pirmoreiz publicēti vai raidīti kādā ES dalībvalstī.

Darbs uzskatāms par nezināma autora darbu, ja darba autors nav identificēts vai arī, ja pēc identificēšanas nav atrodams. Avotus, kur meklējama informācija par katras kategorijas darbu autoriem, noteiks katra dalībvalsts, konsultējoties ar darbu autoriem un lietotājiem.

Ja nav iespējams identificēt darba autoru, tam ir jāpiešķir «bāreņdarba» statuss. Pēc šāda statusa piešķiršanas darbu drīkstēs bez autora atļaujas izmantot internetā kultūras un izglītības mērķiem līdz pieteiksies darba autors.

Dalībvalstīm jānodrošina, ka to teritorijā par šādiem atzītie darbi tiek reģistrēti publiski pieejamā datu bāzē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra