Augstākās tiesas Senāts saņēmis ģenerālprokurora Ērika Kalnmeijera protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu Ievas Plaudes-Rēlingeres lietā.

Lieta ir reģistrēta Senātā, bet vēl nav bijusi Rīcības sēde, kurā lems vai ir ierosināma kasācijas tiesvedība, DB informēja tiesas pārstāve Baiba Kataja.

Jāatgādina, ka šā gada janvārī a/s Parex banka vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu iesniegt protestu par tiesas lēmumu, ar kuru tika apmierināts uzņēmējas, Kolonnas dibinātājas I.Plaudes-Rēlingeres maksātnespējas pieteikums un pasludināta viņas maksātnespēja.

Parex banka uzskata, ka lietas izskatīšanā pieļauti būtiski procesuālo un materiālo tiesību normu pārkāpumi, teikts izplatītajā paziņojumā. Jāatgādina, ka tiesa uzņēmēju par maksātnespējīgu atzina pagājušā gada 7.decembrī.

«Pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas ierosināšanas I.Plaude-Rēlingere esot veikusi virkni darījumu ar saistītām personām, būtiski pasliktinot savu mantisko stāvokli. Uzskatā,, ka darījumi veikti nolūkā izvairīties no saistību izpildes un tie būtiski aizskāruši I.Plaudes-Rēlingeres kreditoru intereses,» norāda banka.

Tāpat Parex banka uzskata, ka I.Plaude- Rēlingere maksātnespējas lietā sniegusi nepilnīgu informāciju par viņas mantu. Tā, piemēram, bankas rīcībā esot informācija par I.Plaudei-Rēlingerei piederošiem būtiskiem aktīviem, kurus viņa mantas pārdošanas un kreditoru apmierināšanas plānā neesot uzrādījusi kā sev piederošus.

Jāatgādina, ka iepriekš I.Plaude – Rēlingere skaidroja: «Pagājušā gada 23.septembrī Parex banka vērsās pret mani, apķīlājot manus personiskos līdzekļus un īpašumus, tādējādi faktiski uzsākot parādu piedziņu un padarot neiespējamu vienošanās ar citiem kreditoriem. Tāpēc biju spiesta iesniegt maksātnespējas pieteikumu.»

Viņa arī piebilda, ka privātās maksātnespējas procesa uzsākšana ir Parex bankas attieksmes izraisīts piespiedu solis, vērsts uz to, lai ne tikai atjaunotu viņas maksātspēju, bet arī nodrošinātu visiem kreditoriem vienādas tiesības, kuras Parex banka cenšoties apiet. 2008. gada 1.decembrī Parex banka iesaldējusi Kolonna grupas naudas līdzekļus 3,6 milj. eiro apmērā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra