Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu šodien nolēma pagarināt līdz 17. martam, informēja Jūrmalas pilsētas dome.

Sabiedriskās apspriešanas pagarinājums noteikts ar mērķi veicināt plašākas konstruktīvas diskusijas starp ieinteresētajām pusēm un, ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, nodrošināt ilgāku laiku priekšlikumu sniegšanai.

Kā ziņots iepriekš, šobrīd tiek gatavots jauns Jūrmalas teritorijas plānojums, kuru galīgajā redakcijā plānots apstiprināt gada otrā pusē.

Līdz šim sabiedriskās apspriešanas laikā notikušas sešas iedzīvotāju sanāksmes, plānojuma informatīvie materiāli ir izvietoti četrās izstādēs un pieejami internetā. Pēc Jūrmalas domes atbildīgo amatpersonu un plāna izstrādāju iniciatīvas rīkotas vairākas diskusijas dažādās interešu grupās, kā arī sniegtas individuālas konsultācijas.

Februāra sākumā notika diskusija par ūdensmalu plānošanu, kurā piedalījās ne tikai teritorijas plānotāji, bet arī arhitekti, ainavu plānotāji, nevalstiskās organizācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un citi interesenti, kas diskutēja par ūdensmalu plānošanu Jūrmalā, Rīgā un Latvijā kopumā.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi turpmākajiem 12 gadiem sāka 2007. gadā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra