Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) veicis slēpošanas trasēs esošo pacēlāju pārbaudes. Projekta ietvaros 22 Latvijas slēpošanas trasēs pārbaudīti kopumā 77 trošu ceļi.

No pārbaudītajām slēpošanas trasēm 11 trasēs pārkāpumi netika konstatēti, bet pārējās 11 trasēs apturēta 28 slēpošanas pacēlāju darbība līdz neatbilstību novēršanai. Bīstamo iekārtu reģistrā nebija reģistrēti un līdz ar to vispār tehniskās pārbaudes nebija veiktas 20 pacēlājiem un 8 pacēlājiem nebija veikta kārtējā tehniskā pārbaude.

Uz šo brīdi pēc PTAC rīcībā esošās informācijas pārkāpumus novērsuši 4 uzņēmumi, kuros veikta 15 slēpošanas pacēlāju tehniskā novērtēšana.

Savukārt aizliegums lietot trošu ceļu iekārtas, līdz netiks novērstas neatbilstības, ir spēkā septiņās trasēs: Vestienas pagastā esošajā trasē SIA ABI-2 (Golgāts), Skujienes pagasta SIA Andrēnkalni trasē, Pļaviņu novada IK Cigoriņš, Talsu novada z/s Dziļlejas (Kamparkalns), Līgatnes kalnā, SIA Mežesers pluss trasē, kas atrodas Pļaviņās un Madonas novada z/s Ruļmurēni (Liepiņkalns).

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par bīstamo iekārtu (pacēlāju) tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem PTAC slēpošanas trašu valdītājiem ir tiesīgs piemērot naudas sodu līdz 1000 Ls. Par PTAC likumīgo prasību nepildīšanu uzņēmumam var tikt piemērots naudas sods līdz 10 tūkst. Ls.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra