Pagājušajā gadā no Rīgas domes budžeta sociālajiem pabalstiem tika izlietoti gandrīz 18 miljoni latu, kas ir par 44% vairāk nekā 2009. gadā.

75% no šīs summas izlietoti garantētā minimālā ienākuma pabalstam un dzīvokļa pabalstam. 2010. gadā sociālos pabalstus saņēma gandrīz 72 tūkst. cilvēku. Trūcīgo personu skaits Rīgā pērn pieauga par 53% un bija 44,3 tūkst. cilvēku.
Kopumā sociālo pabalstu un pakalpojumu apmaksai no pašvaldības budžeta izlietoti 33,4 milj. latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra