Situācija aizvien ir nopietna – auditori joprojām daudz izmanto MS Word un MS Excel! Par to liecina fakti un situācijas uzņēmumā. Uzmanību problēmai pievērš risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze.

«Lai gan šobrīd informāciju tehnoloģiju tirgū ir pieejami neskaitāmi audita darba dokumentācijas programmatūras risinājumi, joprojām lielākā daļā audita struktūrvienībās audita dokumentācijas nodrošināšanai paļaujas tikai uz Microsoft Office Word un Excel,» problēmu aktualizē ekspertes. Protams, viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc aizvien plaši izmanto visiem pieejamās programmas, ir finansiālie aspekti (viennozīmīgi, tas ir lētāk). Bet diemžēl tā vienlaicīgi tiek zāģēts zars, uz kura paši sēž, neapzinoties, cik daudz risku rada Word un Excel izmantošana. Turklāt visbiežāk, izmantojot labi zināmās programmas, audita dokumentāciju uzglabā auditora personālajos datoros vai organizācijas kopējā datu tīklā.

Jāatzīst, ka tā ir attieksme pret dokumentu kārtošanu. Šajā gadījumā šāda attieksme ir saistīta ar daudziem riskiem. Piemēram, cik daudzos uzņēmumos aizdomājas, ka, auditoru darbā izmantojot MS Word un Excel, nav iespējams izsekot līdzi informācijas un datu izmaiņām. Piekritīsiet, ka MS Word un Excel sagatavotajos dokumentos pievienotos komentārus var izdzēst ikviens, kā arī Track Change veidā veiktās izmaiņas iespējams apstiprināt vai noraidīt, vai arī papildināt vai izdzēst audita ziņojuma tekstu. «Tādējādi var neiegūt pilnvērtīgu un objektīvu informāciju no audita ziņojuma projekta saskaņotājiem un veikto precizējumu pierādījumi var tikt zaudēti,» vienu no būtiskiem riskiem analizē ekspertes.

Tāpat arī Word un Excel auditoru darbā apdraud informācijas drošību, audita ziņojums nav sasaistīts ar pārbaudāmo datu izlasi un darba dokumentiem, veicina kļūdainu, neprecīzu un nepilnīgu datu un informācijas sniegšana Audita komitejai vai organizācijas padomei, kā arī  audita ziņojumā iekļautie secinājumi balstīti uz kļūdainu datu analīzi.

Plašāka risku analīze un to, kādi vēl riski iespējami audita procesa laikā un kā tos novērst, lasiet Anitas Hāzneres un Andas Krauzes saistošajā materiālā «Iekšējais audits». Publicēts «Riska vadības rokasgrāmatā»: http://handbooks.lv/uznemumu-vadibas-izdevumi/riska-vadibas-rokasgramata/riska-vadibas-rokasgramata-2017-02/#more-4618

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra