Kooperatīvā sabiedrība Durbes grauds pirms jaunās ražas sezonas sākuma atklājusi jaunu graudu pieņemšanas kompleksu, kurā ieguldītā kopējo investīciju summa ir 2,6 miljoni eiro.

Kooperatīva biedru skaita palielināšanās, kā arī pieaugošie labības apjomi ir galvenie faktori, kādēļ radās nepieciešamība pēc jauna graudu pieņemšanas kompleksa izveidošanas. Pirmie sagatavošanās darbi graudu noliktavas būvniecības realizācijai tika uzsākti 2015.gadā, bet jau 2016.gada janvārī Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts investīciju projekta pieteikums. Jaunā kompleksa būvniecība ilga vairāk kā gadu, sadarbībā ar būvniecības kompāniju SIA Mītavas celtnieks. Kopējā ieguldītā investīciju summa jaunā graudu pieņemšanas kompleksa celtniecībā ir 2,6 miljoni eiro, tajā skaitā, Eiropas Savienības fondu atbalsts 40 % apmērā.Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas biedrs – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) Durbes grauds ir lielākais kooperatīvs Kurzemē, apvienojot vairāk nekā 180 graudu audzētājus. Kooperatīvs veiksmīgi ir izveidojis ciešu sadarbību ar kooperatīvu LATRAPS, kopīgi realizējot un attīstot ar labības eksportu un ražošanas izejvielu iepirkumu saistītus jautājumus. Kooperatīvs ir darba devējs 12 darbiniekiem.

LPKS Durbes grauds valdes priekšsēdētājs, LLKA valdes loceklis Sandris Bēča: «Esam gandarīti par paveikto. Ļoti svarīgi ir tas, ka objekts tika pabeigts līdz jaunās ražas novākšanas sākumam, jo iepriekšējā gadā pieņemto graudu kopapjoms bija četrkārt lielāks, nekā mūsu krātuvju ietilpība. Jaunajā noliktavā varēs izvietot 25 000 tonnu graudu. Arī kaltēšanas jauda būs dubultojusies. Jaunuzbūvētais objekts kooperatīva biedriem dos iespēju vēl intensīvāk organizēt ražas novākšanas darbus.»
Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics lepojas, ka kooperatīva Durbes grauds pirmie 11 dibinātāji bija tieši Durbes novada zemnieki. Iniciatīva turpmākai kooperatīva darbībai un izaugsmei galvenokārt ir kooperatīva vadības nopelns, nodrošinot lielāku ražu ikviena kooperatīva biedra tīrumos par samazinātiem ieguldījumiem, tā Petrēvics. Savukārt LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons norāda, ka kooperatīva Durbes grauds biedru ieguldītās investīcijas kooperatīva attīstībā liecina par gatavību strādāt un kopā darboties ilgtermiņā, kopīgi realizēt produkciju, kā arī rūpēties par ražas kvalitātes nodrošināšanu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra