Sociālās apdrošināšanas iemaksas par 98,8% darba ņēmējiem veiktas pilnā apmērā, liecina Labklājības ministrijas (LM) apkopotā informācija par faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām laikā no 2011.gada janvāra līdz 2014.gada septembrim.

Kopumā analizēta informācija par visiem darba ņēmējiem, kuri no 2011.gada janvāra līdz 2014.gada septembrim reģistrēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Konstatēts, ka līdz 2015.gada 1.janvārim 34 cilvēki paši ir veikuši iemaksas pensiju apdrošināšanai. No tiem astoņiem cilvēkiem VSAA jau veikusi pārmaksāto iemaksu atmaksu.

Tāpat ziņojumā iekļauta informācija par nokavēto iemaksu piedziņu, jo Ministru kabinets uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam (VID) prioritāti piedzīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādus. Saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatiem kopumā 2014.gada otrajā pusgadā tika aprēķinātas (deklarētas) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summas 1,12 miljardu eiro apmērā, savukārt darba devēji VSAOI faktiski bija veikuši 1,16 miljardu eiro apmērā (t.sk. maksājumi par iepriekšējiem periodiem, nokavējuma nauda).

2015. gada 1. janvārī kopējais parāds (VSAOI un sociālais nodoklis) bija 180,2 miljoni eiro.

No 2011.gada 1.janvāra likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka cilvēks ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, ja par viņu faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Ja darba devējs iemaksas nav veicis, tad cilvēkam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības pašam veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.
Ministru kabinetam ik pēc sešiem mēnešiem jāizvērtē faktiski veikto obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz cilvēku sociālo nodrošinājumu, un jāiesniedz Saeimai par to ziņojums.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra