A/s Grindeks auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 724 690 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 15 814 341 Ls, pašu kapitāls bija 4 891 660 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 12 435 757 Ls. A/s Grindeks akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.63 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.09 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra