A/s Grindeks finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. ceturksni ir beidzis ar peļņu 465 248 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 4 874 899 Ls, pašu kapitāls bija 5 356 908 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 12 494 890 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.69 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.06 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra