A/s Grindeks finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. pusgadu ir beidzis ar peļņu 935 226 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 9 539 046 Ls, pašu kapitāls bija 5 826 886 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 13 039 618 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.75 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.12 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra