A/s Grindeks finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 9 mēnešiem ir beidzis ar peļņu 1 276 731 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 13 559 015 Ls, pašu kapitāls bija 6 168 391 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 14 185 668 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.80 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.17 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra