A/s Grindeks konsolidētie auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 620 953 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 16 521 426 Ls, pašu kapitāls bija 5 001 091 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 13 297 773 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra