A/s Gutta auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 103 558 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 6 929 648 Ls, pašu kapitāls bija 957 883 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 7 694 724 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra