A/s Hipotēku un zemes banka auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 1 213 000 Ls apjomā. Bankas tīrie procentu ieņēmumi minētajā laikposmā bija 7 420 000 Ls, kapitāla un rezervju apjoms sasniedza 22 813 000 Ls, savukārt aktīvu apjoms bija 172 177 000 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas informatīvo atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra