A/s Latvijas balzams finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. ceturksni ir beidzis ar peļņu 36 771 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 9 808 338 Ls, pašu kapitāls bija 11 698 640 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 26 381 157 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.56 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra