A/s Latvijas balzams finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. pusgadu ir beidzis ar peļņu 213 598 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 22 837 076 Ls, pašu kapitāls bija 11 799 897 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 31 644 677 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.57 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.03 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra