A/s Latvijas Gāze finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. ceturksni ir beidzis ar peļņu 4 234 589 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 40 897 716 Ls, pašu kapitāls bija 96 256 100 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 116 000 865 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 2.41 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.11 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra