A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 9 251 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 2 190 101 Ls, pašu kapitāls bija 934 772 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 1 474 142 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.17 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.01 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra