A/s Latvijas kuģniecība finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. pusgadu ir beidzis ar peļņu 19 862 tūkst. USD apjomā. Uzņēmuma neto reisu rezultāts sasniedza 73 516 tūkst. USD, pašu kapitāls bija 275 447 tūkst. USD. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 419 736 tūkst. USD.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra