A/s Latvijas tilti auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 4 463 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 4 653 135 Ls, pašu kapitāls bija 1 094 942 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 1 849 823 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.63 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.01 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra