A/s Liepājas metalurgs auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 1 100 024 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 73 001 652 Ls, pašu kapitāls bija 34 531 658 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 58 124 781 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 2.49 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.08 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra