A/s Ogreauditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 30 550 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 14 274 133 Ls, pašu kapitāls bija 12 557 550 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 24 419 999 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.73 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra