A/s Olainfarm auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 16 361 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 5 294 016 Ls, pašu kapitāls bija 10 100 470 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 13 857 625 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.99 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.00 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra