A/s Rīgas kuģu būvētava auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 594 947 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 20 567 482 Ls, pašu kapitāls bija 14 569 298 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 19 327 111 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.25 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.05 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra