A/s Rīgas transporta flote finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2003. gada 1. ceturksni ir beidzis ar peļņu 1 049 602 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 2 755 489 Ls, pašu kapitāls bija 23 506 915 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 25 763 674 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.01 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.05 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra