A/s Rīgas transporta flotekoncerna auditētie finansu rezultāti liecina, ka koncerns 2002. gadu ir beidzis ar 2 453 319 Ls lieliem zaudējumiem. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 8 568 127 Ls, pašu kapitāls bija 18 300 189 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 25 900 568 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.78 Ls, bet zaudējumi uz akciju bija 0.11 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra