A/s Salacgrīva 95 auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar 7 821 Ls lieliem zaudējumiem. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 4 648 706 Ls, pašu kapitāls bija 1 321 939 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 2 932 523 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.10 Ls, bet zaudējumi uz akciju bija 0.01 Ls apmērā.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra