A/s Solo-Rīga auditētie finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar 1 416 Ls lieliem zaudējumiem. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 219 765 Ls, pašu kapitāls bija 459 182 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 726 874 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 0.72 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra