A/s Universālveikals Centrs akcionāru kārtējā pilnsapulce notiks 2003.gada 28.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Elizabetes ielā 55, viesnīcas Reval Hotel Latvija 2.stāvā.

A/s Universālveikals Centrs akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2003.gada 17.aprīlim.

LCD ir reģistrētas 520 902 a/s Universālveikals Centrs publiskās emisijas akcijas ar nominālvērtību viens lats.

A/s Universālveikals Centrs apmaksātais pamatkapitāls ir 4 350 000 lati.

Akcionāru pilnsapulcē izskatāmie jautājumi

1 Sabiedrības 2002.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;
2 Sabiedrības 2003.gada budžeta apstiprināšana;
3 Sabiedrības Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2002.gadā.
4 Padomes vēlēšanas;
5 Valdes vēlēšanas;
6 Dažādi citi jautājumi.

Materiāls sagatavots, izmantojot Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra