A/s Valmieras stikla šķiedra finansu rezultāti liecina, ka uzņēmums 2002. gadu ir beidzis ar peļņu 841 678 Ls apjomā. Uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 17 954 314 Ls, pašu kapitāls bija 25 826 981 Ls. Uzņēmuma aktīvi šajā laikposmā bija 27 532 611 Ls. Uzņēmuma akcijas bilances vērtība šai laikposmā bija 1.08 Ls, bet peļņa uz akciju bija 0.04 Ls.

Informācija sagatavota ar Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo un tehnisko atbalstu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra