2003. gada 29. janvārī AAS Sampo Dzīvība ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas kopsapulces vienbalsīgu lēmumu kļuvusi par asociācijas biedru. Līdz šim AAS Sampo Dzīvība aktīvi sadarbojās ar apdrošinātāju asociāciju, piedalījās asociācijas rīkotajās aktivitātēs, īpaši pievēršot uzmanību dzīvības apdrošināšanas jautājumu risināšanai. Pamatojoties uz labo sadarbību aizvadītajā gadā, tika pieņemts lēmums par iestāšanos asociācijā. AAS Sampo Dzīvība vērtējumā LAA šobrīd apvieno Latvijas finanšu tirgū darbojošos apdrošinātājus, aktīvi risina ar apdrošināšanu saistītos jautājumus, sekmē nozares attīstību, pauž viedokli, kas vērsts uz sabiedrības un valsts interesēm ilgtermiņā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra