Šā gada pirmajā ceturksnī AS ABLV Bank guva 20,1 miljonu eiro lielu peļņu, liecina bankas paziņojums biržā.

Arī pārējie svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājās augstā līmenī.

Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 34,8 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni pamatdarbības ienākumi ir auguši par 17,2%.

Turpina augt bankas noguldījumu un aktīvu apjoms. Kopš 2015. gada sākuma noguldījumu apjoms audzis par 246,3 miljoniem eiro jeb 7,2% līdz 3,65 miljardiem eiro.

Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 539,6 miljonus eiro.

Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 31. martā bija 4,61 miljards eiro. Kopš gada sākuma aktīvu apjoms audzis par 10,7%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 444,2 miljoniem eiro.

Bankas kredītportfeļa apjoms marta beigās bija 826,6 miljoni eiro.

Bankas kapitāls un rezerves – 221,8 miljoni eiro.

Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2015. gada 31. martā bija 17,57%, bet likviditātes līmenis – 74,61%.

Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2015. gada 31. martā bija 36,05%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA - 1,78%.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2015. gada sākumā banka veica divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija 75 000 000 dolāri un 20 000 000 eiro pēc nominālvērtības. Obligāciju iegādē piedalījās attiecīgi 87 un 40 investori. Emisijas notika Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā; kopumā 2015. gada 1.ceturkšņa beigās sarakstā bija iekļautas 19 mūsu veikto emisiju obligācijas.

31. martā notika kārtējā akcionāru sapulce, tajā akcionāri nolēma no 2014. gada peļņas izmaksāt dividendes 58,4 miljonu eiro apmērā. Uz vienu akciju tika izmaksāti 1,79 eiro. Dividenžu izmaksa dod iespēju bankas akcionāriem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu, piedaloties jaunajā akciju emisijā un tādejādi ieguldot līdzekļus bankas tālākā attīstībā, tāpēc vienlaicīgi tika nolemts palielināt ABLV Bank pamatkapitālu, emitējot 2 385 000 jaunu vārda akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem tika noteikta 13,85 EUR, emisijas rezultātā bankas pašu kapitālu palielinot par 33 miljoniem EUR un apmierinot bankas vajadzības pēc līdzekļiem tālāko attīstības plānu īstenošanai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra