ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2010. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.

15. septembrī tiks dzēstas USD obligācijas (ISIN: LV0000800845) pilnā apmērā pēc to nominālvērtības.

Minētā subordinēto obligāciju emisijas tika veikta 2010. gada 15. septembrī un tās apjoms bija 20 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2015. gada 15. septembri. Šīs obligācijas nebija iekļautas biržas Nasdaq Riga sarakstā.

Lēmums par subordinēto obligāciju dzēšanu pirms termiņa tika pieņemts, jo bankas kapitāla pietiekamības rādītājs būtiski pārsniedz regulatora noteikto līmeni un līdz ar to varam samazināt procentu izmaksas, kas saistītas ar subordinētā kapitāla piesaistīšanu. Obligāciju dzēšanai ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Eiropas Centrālās bankas.

2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim banka veikusi 29 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 19 emisiju ABLV Bank obligācijas.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra