Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome pieņēmusi lēmumu par ABLV Bank Piektās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu eiro apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem, informē banka.

Saskaņā ar Piektās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ABLV Bank var emitēt gan parastās, gan subordinētās obligācijas. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši. Tāpat kā līdzšinējās, arī jauno emisiju obligācijas banka plāno iekļaut biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu to publisku kotēšanu un padarītu tos pieejamus ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

Publiskās obligāciju emisijas banka sāka 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Par efektīvu šī mērķa izpildes līdzekli ir uzskatāma finanšu resursu iegūšanas avotu diversifikācija, piesaistot finanšu resursus ne tikai klientu depozītu veidā, bet arī emitējot bankas parāda vērtspapīrus — obligācijas, skaidro bankas pārstāvji.

Savukārt klientiem ieguldījumi obligācijās ļauj saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt papildus darījumus — pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret vērtspapīru ķīlu, saglabājot pašu ieguldījumu un plānoto ienesīgumu.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim banka veikusi 27 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 19 emisiju obligācijas.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra