Labklājības ministrija (LM) aicina interesentus izteikt savu viedokli par kritērijiem, pēc kuriem tiks vērtēti Eiropas Savienības (ES) fondu projekti 2007. – 2013. plānošanas periodā, Db.lv informēja Labklājības ministrija.

LM ir sagatavojusi projektu vērtēšanas kritērijus pirmajām 7 no plānotajām 19 ES fondu līdzfinansētām aktivitātēm, kuru ietvaros tiks īstenoti projekti labklājības nozarē. Projektu atlasei katras aktivitātes ietvaros izstrādāti atšķirīgi vērtēšanas kritēriji.

Kritēriji nosaka, kādām prasībām jāatbilst projektam, lai tas iegūtu pēc iespējas lielāku punktu skaitu.

Tiks vērtēta projekta iesnieguma atbilstība tehniskajām un kvalitātes prasībām, kā arī nozares politikai.

ES fondu līdzfinansējums primāri tiks piešķirts projektiem ar lielāko iegūto punktu skaitu. Projekta iesniegums tiks virzīts apstiprināšanai, ja tas būs ieguvis vismaz 3/4 daļas no iespējamā punktu skaita.

Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu projekta iesnieguma vērtēšanas laiks nebūs ilgāks par trim mēnešiem.

Ar projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties interneta mājas lapā www.lm.gov.lv/sf sadaļā SF 2007. - 2013..

Interesenti savus komentārus, priekšlikumus un iebildumus aicināti iesniegt Labklājības ministrijā līdz 20.martam rakstiski (Skolas iela 28, Rīga, LV – 1331) vai elektroniski uz e-pasta adresi lm@lm.gov.lv. Saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un pēc izvērtēšanas tiks izmantoti kritēriju uzlabošanai.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. Nākamajos septiņos gados ar 19 ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 125 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 12 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra