Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus pievērst īpašu uzmanību un pārliecināties savās bankās, vai līdz šim esošie pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvāja saviem klientiem rēķinu (par komunālajiem pakalpojumiem, telekomunikācijām) automātisko apmaksu, turpina to darīt arī pēc 2015.gada 1.janvāra, informē PTAC.

Līdz ar Latvijas integrāciju eirozonā un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.260/2012 prasībām, turpmāk iekšzemes tiešā debeta maksājumiem jāatbilst Vienotās Eiropas maksājumu telpas (SEPA – Single Euro Payments Area) prasībām. Bankas ir izstrādājušas un piedāvā jaunu pakalpojumu - E-rēķina regulāro apmaksu, kas aizstās līdzšinējo automātisko rēķinu apmaksas jeb tiešā debeta pakalpojumu.

Šīs izmaiņas attieksies gan uz patērētājiem, kuri izmantoja automātiskā maksājuma jeb tiešā debeta pakalpojumu, gan patērētājiem, kuri pieteiksies e-rēķinu regulārajai apmaksai no šī gada 1.janvāra.

PTAC paskaidro, ka turpmāk pakalpojumu sniedzējs (uzņēmums) nosūtīs maksājumu pakalpojumu sniedzējam (bankai) apmaksājamo rēķinu, uzticot bankai savā vārdā sagatavot un izpildīt maksājumu rēķina apmaksai. Patērētājs pats būs iniciators rēķina apmaksai un izmantojot interneta banku varēs aplūkot saņemtos e-rēķinus, atcelt e-rēķina apmaksu pirms tā automātiskās apmaksas izpildes vai veikt citas izmaiņas, veikt e-rēķina apmaksu ar jau iepriekš bankas sagatavotu maksājuma uzdevumu, nedarīt neko, tādējādi banka apmaksās rēķinu jūsu vietā.

PTAC norāda, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēju pienākums bija savlaicīgi (vismaz divus mēnešus iepriekš) informēt savus klientus par izmaiņām tiešā debeta pakalpojuma līguma noteikumos un bankas pakalpojumu cenrādī, kā arī jādod iespēja bez jebkādām sankcijām atkāpties no esošā līguma.

PTAC vērš patērētāju uzmanību, ka ne visi esošie pakalpojumu sniedzēji (piem. komunālo, telekomunikācijas u.c. pakalpojumu sniedzēji), kuri līdz šim piedāvāja saviem klientiem rēķinu automātisko apmaksu, turpina to darīt arī pēc 2015.gada 1.janvāra, tāpēc PTAC patērētājus aicina noskaidrot iespējamās izmaiņas pakalpojumu sniedzēju sarakstā. Neskaidrību vai jautājumu gaidījumā par turpmāko e-rēķinu apmaksas kārtību sazinieties ar savu banku.

Tāpat pakalpojuma sniedzējam: jāsniedz patērētājiem informācija par papildus maksu, ja tā tiks ieviesta saistībā ar jaunā piedāvātā pakalpojuma maiņu bankās, un tādā gadījumā ir jāsaņem patērētāja piekrišana, jānodrošina patērētājam tiesības atkāpties no rēķina nosūtīšanas maksājumu pakalpojuma sniedzējam (bankai). PTAC vērš uzmanību, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs piemērot izmaksas tikai faktisko izmaksu apmērā, kas ir papildus radušās, ieviešot un nodrošinot jauno pakalpojumu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra