Līdz ar aktīvu un noguldījumu kopapjoma palielināšanos, Aizkraukles banka šogad plāno peļņas pieaugumu. Bankas peļņas prognoze 2003. gadam apstiprināta 4.3 milj. Ls apmērā, t.i. par 14.7 % vairāk nekā pērn. Plānots, ka bankas aktīvu apjoms šogad pārsniegs 266 milj. Ls, pieaugot par 50.5 % salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām. Bankas piesaistīto noguldījumu apjomam šogad jāpieaug par 53 %, pārsniedzot 240 miljonus latu. Savukārt, aktivizēt kredītdarbību ļaus arī šogad paredzētais bankas pašu kapitāla un rezervju pieaugums vairāk nekā par trijiem miljoniem latu (līdz 20.1 milj. Ls). Bankas auditētā peļņa pērn ir bijusi 3.75 milj. Ls, aktīvu apjoms sasniedzis 176.7 milj. Ls, bet noguldījumi —156.5 milj. Ls. Bankas pamatkapitāls ir 10 milj. Ls, bet pašu kapitāls un rezerves pagājušā gada beigās bija 16.8 milj. Ls. Dividendēs Aizkraukles bankas akcionāriem nolemts izmaksāt 999.7 tūkstošus latu (desmit latus uz vienu akciju), bet atlikušo pagājušā gada peļņu 2.75 milj. Ls apmērā nolemts atstāt bankā kā nesadalīto peļņu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra