A/S Aizkraukles banka (AB) akcionāru pilnsapulce 5. septembrī, apstiprinājusi auditētos 2003. gada pirmā pusgada darbības rādītājus un nolēmusi bankas pusgada peļņu neizmaksāt dividendēs, bet atstāt pašu kapitāla un rezervju sastāvā, sekmējot tālāku bankas izaugsmi. Saskaņā ar auditētajiem bankas darbības rādītājiem, AB peļņa pirmajā pusgadā bijusi 2 585 941 Ls, kas pārsniedz plānoto. AB auditētā pusgada peļņa ir par 694 tūkst. Ls jeb 36,7 % augstāka nekā attiecīgajā iepriekšējā gada periodā. 2003. gadā kopumā plānotais peļņas apjoms bankai ir 4,3 milj. latu, kas ir par 14,7 % vairāk nekā pērn.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra