Igaunijas un Lietuvas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) 2015. gadā plāno pievērst lielāku uzmanību inovācijām nekā iepriekš, liecina SEB Baltijas pētījums, kurā apkopoti Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmumu aptaujas rezultāti.

Savukārt Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu skaits, kas šogad investēs inovācijās, ir samazinājies par 9%.

Igaunijā 73% aptaujāto uzņēmumu norādījuši, ka 2015. gadā plāno investēt inovācijās, savukārt pagājušajā gadā to grasījās darīt 60% aptaujāto Igaunijas uzņēmumu. Lietuvā uzņēmumu ieceres par inovācijām ir būtiski pieaugušas – ja pagājušajā gadā par inovācijām savā darbībā domāja 42% uzņēmumu, tad tagad šis skaits pieaudzis līdz 69% uzņēmumu. Savukārt Latvijā vērojama pretēja tendence – tikai 39% uzņēmumi šogad iecerējuši veikt inovācijas, bet pērn šādi plāni ir bijuši 48% aptaujāto MVU.

SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere uzsver, ka, ieguldot inovācijās, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmumi vēlas palielināt konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, jo īpaši tagad, kad Baltijas tirgus zemo ražošanas izmaksu sniegtās priekšrocības turpina samazināties. Uzņēmēji lieliski apzinās, ka, ieguldot inovācijās, ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā ir nepieciešami mazāki resursi, kas labvēlīgi ietekmē uzņēmumu finansiālo situāciju. Taču Latvijas uzņēmumu piesardzību un mērenu vēlmi ieguldīt jaunās tehnoloģijās un produktos vērtējam negatīvi, jo tas vidējā termiņā var novest pie Latvijas uzņēmumu konkurētspējas un eksportspējas samazināšanās, saka I. Tetere.

Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un ieviešana ir tā jomā, kurā visvairāk plānotas inovācijas – šo iespēju plāno izmantot 46% Lietuvas, 36% Igaunijas un 26% Latvijas MVU. Savukārt 24% aptaujāto Igaunijas, 14% Lietuvas un tikai 6% Latvijas MVU plāno ieguldīt uzņēmuma darbinieku prasmju un zināšanu attīstībā. Savukārt 11% uzņēmumi Igaunijā, 5% Lietuvā un 3% Latvijā šogad plāno mainīt savu biznesa modeli.

Igaunijā inovāciju iespējas visoptimistiskāk vērtē viesmīlības un sabiedriskās ēdināšanas, kā arī rūpniecības un enerģētikas sektoru uzņēmumi – šajās nozarēs aptuveni 80% aptaujāto MVU 2015. gadā plāno veikt inovācijas, īpašu uzmanību pievēršot produktu un pakalpojumu pilnveidei. Lietuvā plašākā inovatīvā darbība 2015. gadā gaidāma IT un komunikāciju nozarē (79%) un rūpniecības un enerģētikas nozarē (77%). Savukārt Latvijā visvairāk inovācijas šogad ir plānotas tādās nozarēs kā IT un komunikācijas (69%), izklaides industrija (57%), kā arī rūpniecība un enerģētika (56%).

Igaunijā visatturīgākās nozares inovāciju jomā šogad ir lauksaimniecības, zivsaimniecības un nekustamā īpašuma sektori, kuros tikai aptuveni 60% plāno veikt inovatīvo darbību. Lietuvā mazākā interese par inovācijām vērojama būvniecības un izglītības nozarēs. Savukārt Latvijā šogad viskūtrākās nozares inovāciju jomā ir valsts pārvalde (tikai 22%), transporta un loģistikas MVU (34%), kā arī lauksaimniecības un zivsaimniecības kompānijas (34%).

SEB bankas pētījums tika veikts 2014. gada rudenī visa Baltijā. Tajā piedalījās 6125 MVU (2022 no Latvijas, 2837 no Igaunijas un 1266 no Lietuvas).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra