Akcionāra paziņojums

Finanses
2007. gada 3. janvāris 08:54

2007. gada 2. janvārīrī AS LODE saņēma akcionāres Daces Vasermanes paziņojumu par to, ka viņa ir noslēgusi līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ieguldījumu brokeru sabiedrību PRUDENTIA par pakalpojumu sniegšanu un pārstāvēšanu 230 731 (divi simti trīsdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit akcijas)Dacei Vasermanei piederošo augstāk norādīto akciju sabiedrības LODE akciju (Rīgas fondu biržas kods LOD1R) pārdošanas procesā.

Norādītais akciju apjoms pārstāv 10,37% no pamatkapitāla kopējā apjoma. Minētais līgums nedod tiesības noslēgt akciju atsavināšanas darījumu.

J. Slesars
AS LODE valdes priekšsēdētājs

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra