Andis Staģis
Vērtspapīru tirgus analītiķis
Rīgas Fondu birža

Vislielāko apgrozījumu pagājušajā nedēļā - 56.65 tūkstoši lati - sasniedza Latvijas Gāze akcijas. Kopējais apgrozījums ar biržas sarakstos iekļautajiem vērtspapīriem bija 1.18 miljoni latu; akciju tirgus segmenta apgrozījums - 171.66 tūkstoši latu. Nedēļas laikā tikai trim uzņēmumiem no Otrā un Oficiālā saraksta tika novērotas akciju cenu svārstības - Valmieras stikla šķiedrai līdz 0.75 (+2.74%) latiem, Ditton pievadķēžu rūpnīcai līdz 0.27 (-3.57%) latiem un Latvijas Gāzei līdz 5.50 (-0.9%) latiem.

Pirmdien biržā tika iekļautas 14 970 trīsgadīgās valsts parādzīmes ar nominālvērtību 1000 lati un vērtspapīru dzēšanas datumu 2006. gada 29.augusts.

Otrdien, 25 novembrī biržā notika Hipotēku un zemes bankas jaunās AM sērijas hipotekāro ķīlu zīmju sākotnējā izvietošana - izsole. Sākotnējā izsolē tika piedāvātas 30 000 hipotekārās AM sērijas ķīlu zīmes, taču pieprasījums bija zems - izsolē tika pārdotas 1 545 ķīlu zīmes ar kopējo apgrozījumu 154 309.25 lati.

Šajā nedēļā ceturtdien, 4. decembrī notiks komercbankas NORD/LB Latvija obligāciju sākotnējā izvietošana - izsole. Sākotnējā izsolē tiks piedāvātas 5000 uzrādītāja obligācijas 5 miljonu latu apmērā. Katras NORD/LB Latvija obligācijas nominālvērtība ir 1000 latu. Minēto obligāciju dzēšanas termiņš ir 2006.gada 4.decembris un procentu ienākumu gada likme - 6 mēnešu RIGIBOR + 0,40%. Procentu ienākuma likme pirmajam procentu ienākuma periodam (no 2003. gada 4. decembra līdz 2004. gada 4. jūnijam) tiks noteikta 2003. gada 1.decembrī.

Novembrī lielākais apgrozījums 183.63 tūkstoši latu apmērā tika reģistrēts ar Latvijas Gāze akcijām; mēneša kopējais apgrozījums bija 6.89 miljoni latu, no kuriem prasījuma vērtspapīru apgrozījums - 5.84 miljoni latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra