Ekonomikas ministrija šā gada 3.janvāra sēdē informēja Ministru kabinetu par ministrijas organizētajiem darbsemināriem par Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jautājumiem, identificētajām Latvijas interesēm un ieteicamajiem pasākumiem nacionālajā līmenī, informē EM. 

Latvija ir ieinteresēta pilnvērtīga ES Vienotā tirgus funkcionēšanā un tādu pasākumu īstenošanā, kas uzlabos Latvijas uzņēmēju darbību ES vienotajā tirgū. Veicinot ES Vienotā un Digitālā vienotā tirgus integrāciju un novēršot netarifu barjeras, Latvijas ieguvumi vidējā termiņā var sasniegt līdz 3% iekšzemes kopprodukta pieaugumu un 9% pieaugumu tirdzniecībā ar ES valstīm.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir definēt Latvijas nacionālās intereses un pēc ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā - nodrošināt to pārstāvību ES Digitālā vienotā tirgus stratēģijā un ES Vienotā tirgus stratēģijā paredzēto iniciatīvu īstenošanā.

Informatīvajā ziņojumā iekļautas Latvijas uzņēmumu intereses ES tirgū, kā arī definēti primāri risināmie jautājumi Latvijā dažādās uzņēmējdarbībai aktuālās tēmās, piemēram, sadarbības ekonomikā, uzņēmējdarbības uzsākšanā (ietverot atbalstu jaunuzņēmumiem), publiskajā iepirkumā, mākoņdatošanā un datu brīvas aprites nodrošināšanā.

Informatīvajā ziņojumā kopumā ietvertas 33 iniciatīvas un aktivitātes, kas būtu jāveicina ES līmenī. Kā Latvijas uzņēmējiem svarīgākos jautājumus jāmin jau diskusijām nodotās ES iniciatīvas pārrobežu tiešsaistes līgumu un e-pārvaldes jomā, kā arī gaidāmās iniciatīvas, piemēram, lai nodrošinātu datu brīvu apriti un vienotu informāciju par pārrobežu uzņēmējdarbības uzsākšanu un novērstu neatbilstīgus ražojumus ES tirgū.

Tāpat ziņojumā ietverti 35 ieteicamie pasākumi Latvijā, lai risinātu nacionālos problēmjautājumus un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, t.sk. visām institūcijām horizontāli ievērojamie principi, piemēram, samazināt līdz minimumam pārlieku birokrātiskas un nesamērīgi augstas prasības un īpaši ievērot prasību samērīguma principus, tādējādi atbalstot jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra