Aploksnēs alga esot mazāka

Finanses
2007. gada 6. marts 16:29

Labklājības ministrijas (LM) speciālisti otrdien iepazīstināja Saeimas Nodarbinātības apakškomisijas pārstāvjus ar paveiktajiem un notiekošajiem darba tirgus pētījumiem.

LM speciālisti uzsver, ka visi pētījumi padziļināti un vispusīgi analizē situāciju Latvijas darba tirgū, līdz ar to tajos iegūtie rezultāti dos analītisku bāzi pamatotu politikas lēmumu pieņemšanai.

Šobrīd jau ir noslēdzies pētījums par darba algām un to ietekmējošiem faktoriem, Db.lv informēja Labklājības ministrijas Komunikācijas departaments. Tas apgāž vairākus sabiedrībā iesīkstējušus pieņēmumus. Pētījums atklāj, ka strādājošiem bez darba līguma algas ir mazākas nekā tiem, kam ir darba līgums un kas maksā nodokļus no kaut nelielas algas daļas. Tas arī parāda, ka iedzīvotāju migrācija ir tikai viens no darbaspēka trūkuma iemesliem. Darba roku trūkst arī labi apmaksātās nozarēs, jo daudziem cilvēkiem trūkst motivācijas strādāt, vai arī ir spējām neatbilstošas prasības.

Pētījumā analizēti arī būtiskākie faktori, kas ietekmē darba algas un iespējamās alternatīvas minimālās algas noteikšanai nākotnē.

Pašlaik notiekošajā pētījumā par absolventu profesionālo darbību pēc mācību beigšanas konstatēts, ka aptuveni puse studentu studiju laikā ir strādājuši, no tiem vairāk nekā 70% darba pieredze ir bijusi saistīta ar mācību programmas saturu. Turklāt tiem studentiem, kuri studiju laikā nav strādājuši, ir grūtāk iekļauties darba tirgū.

Galvenie iemesli, kāpēc absolventi nestrādā izvēlētajā profesijā, ir zemais atalgojums un ģimenes apstākļi, kā arī nespēja atrast darbu izvēlētajā specialitātē. Reģionu griezumā secināts, ka trūkst iespējas strādāt savā profesijā tuvu dzīvesvietai.

Savukārt pētījums par darbaspēku tautsaimniecības sektoros atklāj, ka visvairāk darbaspēka trūkst būvniecības nozarē, apstrādes un ieguves rūpniecībā, kā arī karjeru izstrādē. Tas, ka darbaspēka trūkuma apstākļos uzņēmumi atsakās no pasūtījumu izpildes, liecina par to vadītāju neprasmi ieviest jaunas tehnoloģijas un paaugstināt ražošanas efektivitāti. Speciālisti uzsver, ka minētā pētījuma rezultātā iegūtos datus izmantos darba tirgus ilgtermiņa prognozēšanā un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības programmu veidošanā.

Projekta Labklājības ministrijas pētījumi ietvaros laikā no 2004.gada pēc LM pasūtījuma notiek 13 apjomīgi pētījumi, t.sk., par darbaspēka profesionālo un ģeogrāfisko mobilitāti, darba apstākļiem un riskiem Latvijā, nereģistrēto nodarbinātību, Latvijas darba tirgus specifiskajām problēmām u.c. Daļa no pētījumiem jau ir noslēgusies, bet citi vēl notiek. Visu notiekošo pētījumu gala rezultāti būs pieejami šī gada jūnijā.

Visi pētījumu veikti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. 75 % no tā izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds, bet 25 % - valsts budžets.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra