Apstiprina budžeta prioritātes

Finanses
2007. gada 14. marts 09:58

13.martā Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK rīkojumu par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem 2008. – 2010.gadam. Rīkojumu izstrādāja Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Db.lv informēja Finanšu ministrija.

Rīkojumā ir noteikti četri valsts budžeta vidēja termiņa mērķa sasniegšanas prioritārie attīstības virzieni jeb prioritātes:

· Zināšanu sabiedrības veidošana;

· Sabalansēta un līdzsvarota ekonomikas attīstība;

· Indivīda veselības, garīgo un sociālo vajadzību nodrošināšana;

· Ilgtspējīga valsts attīstība, līdzsvarota reģionu attīstība un laba pārvaldība.

MK jau apstiprināta koncepcija par stratēģisko plānošanu un vidēja termiņa budžeta plānošanu valstī, sākot ar 2008.gadu. Koncepcija nosaka vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādāšanu, kas ietver vidēja termiņa valsts makroekonomiskās situācijas prognozi, valdības fiskālās politikas mērķus vidējam termiņam, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu prognozes vidējam termiņam, kā arī maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm. Budžets vidējā termiā tiks plānots trīs gadiem, pašu valsts budžeta likumu tāpat kā līdz šim sastādot kārtējam gadam. Lai realizētu koncepciju, Finanšu ministrija ir sagatavojusi MK rīkojuma projektu.

Vidēja termiņa budžeta plānošana ir rīks, ar kuru nodrošināt valstī noteikto prioritāšu mērķtiecīgu un efektīvu finansēšanu. Vidēja termiņa budžeta plānošanas mērķis ir sekmēt Latvijas Nacionālajā attīstības plānā paredzēto mērķu sasniegšanu. Plāns ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar valdošajiem pieņēmumiem par Latvijas nākotnes attīstības stūrakmeņiem.

MK rīkojums arīdzan noteic, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu piešķīruma prioritāšu sadalījumu plāno atsevišķi, kā arī noteikt, ka valsts budžeta attīstības daļu veido valsts budžeta līdzekļi, kas paredzēti Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā jauno politikas iniciatīvu finansēšanai, nodrošinot to koordināciju un papildinātību ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra