Apstiprina Ventspils budžetu

Finanses
2003. gada 23. decembris 14:24

22.decembrī Ventspils pilsētas dome apstiprinājusi pašvaldības 2004. gada budžetu. Budžeta ieņēmumi plānoti 22,2 miljonu latu apmērā, tai skaitā 3,5 miljoni – brīvo naudas līdzekļu atlikums no 2003. gada. Paredzēts, ka 75% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veidos pamatbudžeta ieņēmumi, bet 25% – speciālais budžets. Pamatbudžetā ir palielinājies iedzīvotāja ienākuma nodokļa īpatsvars, kas sastāda 52% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un ir par 10% lielāks nekā 2003. gada plānā. Pašvaldības budžeta izdevumi 2004. gadā tiek plānoti Ls 20,9 miljonu apjomā – dzīvokļu un komunālās saimniecības, kā arī vides aizsardzībai paredzēti 26 % izdevumu; izglītībai 24 %; brīvā laika, sporta un kultūras jomai 11 %; maksājumiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 10 %: sociālajai palīdzībai 6 %, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 4 %; transporta un sakaru jomai 3 %.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra